Marina Kikka Sushi Platter

56 pieces — 8 pieces Avocado Roll, 8 pieces Cucumber Roll, 8 pieces Salmon Avocado Roll, 8 pieces Spices Tuna Avocado Roll, 24 Nigiri